Onze school maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee. Dat is een samenwerkingsverband voor primair en voortgezet onderwijs waarin alle scholen van het eiland Goeree-Overflakkee participeren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het samenwerkingsverband. https://www.swvgo.nl/

Een gedeelte van onze leerlingen komt vanuit andere samenwerkingsverbanden naar onze school. We werken op een goede en constructieve manier samen met deze samenwerkingsverbanden om voor elke leerling een goede plek te creëren.