Nieuwsbericht

Leden Ondersteuningsplanraad

Door Marleen Heijboer - Koppert

Binnen ons Samenwerkingsverband is een vacature voor een NIEUWE LEDEN ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OUDER- EN LEERKRACHTGELEDING)

Hieronder de vacature:

HERHAALDE OPROEP
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SWV) en is samengesteld uit ouders en leerkrachten die graag meepraten over het beleid. Zo heeft een OPR-lid instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van het ondersteuningsplan. De ouders en personeelsleden die zitting hebben in de OPR zijn betrokken bij een van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Meer informatie over het Samenwerkingsverband is te vinden op swvgo.nl).
Momenteel bestaat de OPR Primair Onderwijs nog uit vier leden waarvan één ouder van een school behorende bij Sopogo, één leerkracht/ouder vanuit Kindwijs, één leerkracht/ouder vanuit een SBO-school van Kindwijs en één leerkracht/ouder vanuit Sopogo.
Na jarenlange deelname in de OPR zijn twee ouders van een school behorende bij Kindwijs, twee ouders behorende bij Sopogo en één leerkracht vanuit Kindwijs afgetreden met ingang van schooljaar 2022-2023. Hierdoor zijn per 1 september jl. verschillende vacatures in de OPR ontstaan.

Functie van een OPR-lid
Als lid van de OPR ben je betrokken en denk je mee over het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. Je denkt mee en adviseert over verschillende onderwerpen die te maken hebben met passend onderwijs. We zijn op zoek naar enthousiaste ouders en leerkrachten die onze OPR hierin komen versterken.

Concreet zoeken wij:
Twee ouders van een van de scholen van Kindwijs, CBS De Hoeksteen en/of SmdB Koningin Beatrix
- Een ouder van een van de scholen van Sopogo, Daltonschool de Vliegers, KBS de Nobelaer en/of RKBS de Achtsprong
- Een personeelslid van een van de scholen van Kindwijs, CBS De Hoeksteen en/of SmdB Koningin Beatrix
- Een personeelslid van een van de scholen van Sopogo, Daltonschool de Vliegers, KBS de Nobelaer en/of RKBS de Achtsprong (iedere school kan vertegenwoordigd zijn in de OPR)
- Een ouder en een personeelslid van ZML de Ark

Als OPR lid:
- ga je voor passend onderwijs voor alle kinderen op Goeree-Overflakkee;
- denk je in mogelijkheden en in oplossingen;
- helpt jouw analytisch en kritisch denkvermogen bij het meepraten over het beleid;
- heb je als ouder geen onderwijsachtergrond nodig;
- kun je aanspraak maken op een vergoeding per vergadering.

Vergaderingen
Jaarlijks zijn er zes vergaderingen ('s avonds), waarvan één met de Raad van Toezicht van het SWV.
Indien nodig of wenselijk kunnen de vergaderingen ook online plaatsvinden.
locatie: SWV Passend Primair Onderwijs Kon. Julianaweg 55 Middelharnis

Introductie
Nieuwe leden krijgen een introductie van de directeur van het Samenwerkingsverband. Zij krijgen tijdens deze introductie verdere uitleg over de bevoegdheden en werkzaamheden van een OPR-lid.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Laura van der Klooster, secretaris OPR Passend Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee, per e-mail: oprppo@swvgo.nl
Aanmelden kan tot 1 november 2022. Hierbij kun je gebruikmaken van het formulier op de website swvgo.nl
Bij meerdere aanmeldingen zal een verkiezing worden uitgeschreven. Stemgerechtigden zijn de leden van de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee.