Yanick Heijnders (orthopedagoog)

Wat leuk dat je meer wilt weten over onze school en de mensen die er werken. Ik ben Yanick Heijnders en werk sinds 2008 met veel passie en plezier op De Wegwijzer als orthopedagoog. Van start tot uitstroom ben ik betrokken bij de schoolloopbaan van onze leerlingen met als doel de ontwikkeling van de leerling en zijn of haar omgeving te bevorderen. Uitgaande van de mogelijkheden, talenten en perspectieven die leerlingen hebben en rekening houdend met belemmeringen. Met behulp van handelingsgerichte diagnostiek (wat werkt voor de leerling) kan ik onderwijsbehoeften van de leerlingen verduidelijken op het gebied van leren, werkhouding en gedrag en leerkrachten en ouders hierin adviseren. Bij het ervaren van handelingsverlegenheid kan ik de leerkrachten coachen om zodoende de afstemming op de leerling of de klas als geheel te verbeteren. Heel waardevol om op deze wijze van betekenis te kunnen zijn in het onderwijsleerproces van onze leerlingen door de school heen. 
 
Naast mijn werk op De Wegwijzer werk ik als bovenschools orthopedagoog in het regulier basisonderwijs in de Hoeksche Waard en voorheen in het speciaal onderwijs van cluster 3 en 4. De Hoeksche Waard is de thuisbasis waar ik woon met mijn gezin met drie kinderen.
Cookie instellingen