Lydia Terlouw (intern begeleider)

Ons team is divers met veel kennis en ervaring. Ik vind het fijn hier onderdeel van te zijn. Mijn rol binnen het team is intern begeleider. Ik ben Lydia Albrechts (1985) en sinds 2008 werkzaam op de Wegwijzer. Middels een stage vanuit de Pabo-opleiding ben ik op De Wegwijzer terecht gekomen. Vervolgens ben ik ongeveer negen jaar leerkracht geweest in diverse groepen. De laatste jaren ondersteun ik Arianne bij haar IB-taken. We houden ons bezig met de leerlingzorg binnen de school. Hierbij ondersteunen we de leerkrachten en ouders, waarbij we luisteren en kijken we naar het kind, zodat we de zorgbehoeften in kaart kunnen brengen. We zijn als ‘een spin in het zorgweb’ en stemmen de zorg af met onze kentenpartners zoals onze begeleider passend onderwijs, de orthopedagoog, team jeugd en gezin vanuit de gemeente, het samenwerkingsverband, de schoolmaatschappelijkwerkster, de logopedist en de jeugdarts vanuit CJG.  
Ons doel is alle puzzelstukjes van en rondom het kind kloppend te leggen, zodat er optimaal ruimte is voor ontwikkeling en groei.
Cookie instellingen