Arianne Roest (management team / intern begeleider)

Ik ben Arianne Roest (1985) en ben sinds 2010 werkzaam op de Wegwijzer. Inmiddels heb ik de afgelopen jaren al verschillende rollen op school mogen vervullen, maar intern begeleider is vanaf het begin mijn hoofdtaak. Een uitdagende taak waaraan ik elke dag, met veel plezier, vorm en inhoud probeer te geven. Sinds een aantal jaar deel ik de hierbij horende taken met Lydia en samen zijn we verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen de school. Dit houdt in: samen met ouders, collega’s en waar nodige externe zorgondersteuners het beste voor de leerlingen zoeken, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Samen met de specialisten binnen de school (orthopedagoog, logopediste en schoolmaatschappelijk werkster) vormen we het ondersteuningsteam, waarbij de leerling én de leerkracht met de onderwijsomgeving centraal staan. Hoe kunnen we rekening houdend met de sterke en zwakkere kanten en factoren van de leerling het onderwijsaanbod en de omgeving zo goed mogelijk inrichten dat het aansluit bij wat de leerling nodig heeft, zowel op leer- als op sociaal gebied. Indien nodig betrekken we ook specialisten van buiten de school, zoals de jeugdarts, team jeugd en gezin en onze begeleider passend onderwijs.
De leerlingen laten groeien en bloeien in Gods licht, dat is waar ik me van harte voor in willen zetten, elke dag!
Cookie instellingen