Ondersteuningsplanraad

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). Dat is een medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. De OPR denkt na over belangrijke thema’s op het gebied van passend onderwijs en zij bewaken de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld in het ondersteuningsplan.
Het ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband er voor zorgt dat alle leerlingen het onderwijs en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. De leden van de OPR bestaan uit leerkrachten en ouders. Graag worden wij ook door ouders en leerkrachten uit de praktijk geïnformeerd. Voor meer informatie en leden van de OPR verwijzen wij u graag naar de website van het samenwerkingsverband: www.swvgo.nl
Cookie instellingen