Zelfredzaamheid

Verkeer
Elke week krijgen de leerlingen van groep B t/m F een verkeersles. In het groep E of F sluiten ze dit vak af met een theoretisch en praktisch verkeersexamen.
 
Seksuele vorming
Jaarlijks wordt er door middel van de methode ‘Wonderlijk gemaakt’ lessen gegeven voor seksuele vorming. Dit is een thema wat jaarlijks schoolbreed wordt aangeboden. De school ziet dit als primaire taak van ouders. Daarom ontvangen ouders voorafgaand aan de lessen informatie, zodat zij dit thuis met hun leerlingen kunnen bespreken. Als school is het streven om de leerlingen vanuit een Bijbels perspectief ze ook hierin te vormen.
Cookie instellingen