Sociale vorming

Het is belangrijk om te leren hoe we met elkaar omgaan. Inzicht in je eigen gedrag en het kunnen omgaan met (het gedrag van) de ander. Dit is in het kort wat er geleerd wordt tijdens de lessen die gaan over sociale vaardigheden. Voor deze lessen wordt onder andere gebruik gemaakt van de methode ‘Kwink’. Aanvullend wordt er gebruik gemaakt van andere methoden, de praktijkervaring van de leerkrachten en er wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de klas en in de school. Het volgsysteem voor leerlingen is Zien! Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de leerlijnen uit ParnasSys. Naast de onderwijsresultaten wordt de vorming van de persoonlijkheid van de leerling gevolgd.
Cookie instellingen