Lezen

Lezen is een belangrijk vak op school. Lezen bestaat uit meerdere onderdelen. Het technisch lezen wordt aangeboden met de methode ‘Veilig Leren Lezen’ in groep B. In de hogere groepen wordt er gebruik gemaakt van de methode ‘Leesweg’. Technisch lezen wil zeggen: kunnen lezen wat er staat.
Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip en de ABCDE-kaarten. Wanneer je leest om te leren, moet je begrijpen wat je leest. Dat noemen we begrijpend lezen.
Cookie instellingen