Godsdienst

Voor het vak Godsdienst werken wij met de methode ‘Hoor het Woord’. Elke maand wordt er een psalm aangeleerd, deze psalm wordt dagelijks gezongen. Daarnaast wordt er op drie dagen een Bijbelverhaal verteld. Regelmatig is er ruimte voor een verwerking, een kerkgeschiedenisles of een zendingsverhaal. Door middel van de methode ‘Hoor het woord’ willen wij onze leerlingen Bijbelkennis aanleren en meegeven hoe zij dit kunnen toepassen in het dagelijkse leven.

Psalmrooster 2022-2023
Vertelrooster
Cookie instellingen