Visie

Visie

De Wegwijzer is een christelijke school voor speciaal onderwijs. We vinden dat iedere leerling bijzonder is en gaan uit van de kansen en mogelijkheden die er altijd zijn. Ons onderwijs richten we zo in dat het past bij onze missie, kernwaarden en identiteit. Voor elke leerling kiezen we in overleg met alle betrokkenen een passende, persoonlijke leerroute. 

Op de Wegwijzer hebben we de volgende uitgangspunten: 

 
 • We zijn enthousiast.

 • Met elkaar vormen we de school en creëren we een fijn schoolklimaat.  

 • We geloven in een integrale aanpak.  

 • Voor elke leerling stellen we een individuele doorgaande leerlijn op.

 • Structuur en rust zijn belangrijk voor ons onderwijs.  

 • We hebben veel ervaring en expertise in ons team.  

 • We zetten ons in om de overstap naar vervolgonderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen.  

 • Onze SBO+ groepen (structuurgroepen) zijn een wezenlijk onderdeel van onze school en ons onderwijsaanbod.  

 • We houden bewust rekening met de manier waarop kinderen prikkels verwerken  

 • We ontwikkelen ons naar een trauma-sensitieve school  

 • We werken goed samen met allerlei partners.  

 • We streven naar groepen met maximaal 15 leerlingen.  

 • Onze lokalen zijn ruim en bieden veel mogelijkheden.

 

Cookie instellingen