Visie en Missie

Visie
De visie zegt iets over de toekomstige doelstellingen. De doelstellingen van morgen zijn de bron van motivatie en inspiratie voor het handelen vandaag. Vanuit onze Christelijke identiteit willen we de leerlingen vertrouwd maken met de Bijbelse boodschap en de Bijbelse normen en waarden. Wij willen op onze school de leerlingen voorbereiden op hun levensweg en hoe je als christen je plek inneemt in de 21e -eeuwse maatschappij. Het leven heeft pas echt inhoud als je wandelt met God. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.
 
Missie
De praktische vertaling hiervan (missie) is dat leerlingen hun talenten optimaal leren gebruiken en daarbij optimaal gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden die verantwoordelijkheid dragen voor de eigen keuzes. Daarbij leren de leerlingen zichzelf te accepteren en mogen ze zijn wie ze zijn.
 
Onderwijskundig en pedagogische klimaat
Het onderwijs is gericht op het verwerven van kennis en op sociale ontwikkeling. Er wordt gewerkt met een doorgaande lijn, waarbij voor iedere leerling een eigen ontwikkelperspectief wordt opgesteld. Daarnaast is de sociaal emotionele ontwikkeling belangrijk. Het leren omgaan met jezelf en met anderen. Leren staat niet los van de sociale ontwikkeling. De basis om tot leren te komen is zelfvertrouwen. Het werken aan deze basis is voor iedere leerling uniek.
 
Schoolklimaat
Alle leerlingen zijn uniek en heel divers. Alle leerlingen krijgen een individuele benadering. Met deze benadering willen we de eigenheid van iedere leerling verder ontwikkelen. Een leerling moet leren om te leren. Met plezier en enthousiasme iedere dag weer uitgedaagd worden. Duidelijke structuur en kleine groepen, binnen een veilig klimaat zorgen ervoor dat de leerlingen groeien. Het schoolklimaat is een belangrijke ondersteuning van ons pedagogisch klimaat.
Cookie instellingen