Verlof en verzuim

Regels in geval van school­verzuim
In geval van ziekte verzoeken wij u dit voor 8.30 uur via het ouderportaal aan de leerkracht door te geven.
Indien u voor uw kind(eren) vrij wilt vragen, doet u dit via het ouderportaal.
De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
Alle verzuim wordt op school bijgehouden d.m.v. een absenten-registratie.

Verlofregeling
Aanvraagformulier:
1. Aanvraag verlof buiten de schoolvakanties tot 10 dagen
2. Aanvraag verlof buiten de schoolvakanties meer dan 10 dagen

Algemene informatie over verlof is hier te vinden.

Het verzuimprotocol is hier te vinden.
Cookie instellingen