Toelatingsbeleid

De aanmelding van een leerling bij het speciaal basisonderwijs gaat in een nauwe samenwerking met ouders, de huidige basisschool en De Wegwijzer. De centrale vraag is wat de onderwijs- en zorgbehoeften van de leerling zijn. Hiervoor wordt goed onderzoek gedaan. Wanneer dit onderzoek is afgerond en de resultaten bekend zijn, dan wordt dit besproken met het schoolondersteuningsteam van de basisschool en wordt een advies (arrangement) geschreven. De toelatingscommissie (TLC) bekijkt de aanvraag en geeft een beoordeling. Wanneer het advies is om een leerling te plaatsen in het speciaal basisonderwijs, wordt dit met de basisschool en ouders besproken. De TLC geeft een beschikking af, waardoor ouders toelating kunnen vragen tot De Wegwijzer. Deze beschikking zal zijn voor één of twee jaar, met het oog op een mogelijke terugplaatsing naar het reguliere of een plaatsing naar een meer intensieve vorm van onderwijs.
Cookie instellingen