Schooltijden

Schooltijden en pauzes
Alle groepen beginnen om 8.25 uur en de schooldag eindigt om 15.05. Op woensdag eindigen de lessen om 12.05 uur.

De ochtendpauze is voor de groepen B t/m F om 10.15 uur.
Tussen de middag is de pauze in drie tijdvakken verdeeld, elke groep speelt twintig minuten buiten.
Groep C-D 12.00-12.20 uur
Groep E-F 12.20-12.40 uur
Groep A-B 12.40-13.00 uur.
Voorafgaand of aansluitend wordt er in de eigen klas de lunch gegeten.
De leerlingen van groep A hebben om de week een vrije vrijdag.
 
Vanaf 8.15 uur staat er bij het hek een leerkracht die de leerlingen ontvangt. Ook is er een leerkracht op het plein aanwezig voor het houden van toezicht.
Cookie instellingen