Onderwijskundig en pedagogisch schoolklimaat

 

Onderwijskundig en pedagogische klimaat
Het onderwijs is gericht op het verwerven van kennis en op sociale ontwikkeling. Er wordt gewerkt met een doorgaande lijn, waarbij voor iedere leerling een eigen ontwikkelperspectief wordt opgesteld. Daarnaast is de sociaal emotionele ontwikkeling belangrijk. Het leren omgaan met jezelf en met anderen. Leren staat niet los van de sociale ontwikkeling. De basis om tot leren te komen is zelfvertrouwen. Het werken aan deze basis is voor iedere leerling uniek.
 
Schoolklimaat
Alle leerlingen zijn uniek en heel divers. Alle leerlingen krijgen een individuele benadering. Met deze benadering willen we de eigenheid van iedere leerling verder ontwikkelen. Een leerling moet leren om te leren. Met plezier en enthousiasme iedere dag weer uitgedaagd worden. Duidelijke structuur en kleine groepen, binnen een veilig klimaat zorgen ervoor dat de leerlingen groeien. Het schoolklimaat is een belangrijke ondersteuning van ons pedagogisch klimaat.
Cookie instellingen