Identiteit van de Wegwijzer

Identiteit van de Wegwijzer

Onze school is een protestants christelijke basisschool. De boodschap van de Bijbel neemt op onze school een belangrijke plaats in. We willen Gods liefde doorgeven en uitstralen in de manier waarop we met elkaar omgaan.

Op de Wegwijzer geloven we in God

Vertellen we uit de Bijbel

Zingen en bidden we

Zijn we enthousiast over Zijn Schepping

Vieren we de christelijke feesten

Is elk kind uniek

De grondslag van de school is als volgt beschreven: De identiteit van de Wegwijzer, als protestants christelijk speciaal basisonderwijs, is  gefundeerd op de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God en de daarop gegronde Drie  Formulieren van Enigheid. 

Ons christelijk onderwijs is zichtbaar in bidden, danken, gehanteerde lesstof, het aanleren van psalmen en geestelijke liederen en het vieren van de christelijke feesten.  Tijdens de schooldag besteden we samen met de leerlingen aandacht  aan hoe we op grond van de Bijbel met elkaar omgaan: elkaar accepteren, respecteren, vergeven, eerlijk zijn, enz. Onze leerlingen krijgen zicht op het handelen van God in de wereld en in hun eigen leven. Wij geloven dat Hij een doel heeft met ieders leven en ons leven leidt. We bereiden onze leerlingen voor op onze samenleving zodat ze daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren. We willen een wegwijzer en voorbeeld zijn zodat onze leerlingen zicht krijgen op het werk van de Heere Jezus en perspectief op de (eeuwige) toekomst. 


 
Cookie instellingen