Bestuur

Onze school heeft een Dagelijks Bestuur (DB).
Het DB wordt gevormd door de volgende personen:
De heer C. van Alphen (algemeen adjunct)
Mevrouw M.C. Koningswoud (penningmeester)
De heer P. Robijn (voorzitter)
De heer T. Steenbeek (secretaris)

Naast de DB-leden zijn er toezichthoudende bestuursleden:
Mevrouw G. Driece-Rottier
De heer W. Huijser
Mevrouw M.K. Koek-Moerkerk
De heer R.A. Naberman